Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

New Year's Eve

New Year's Eve on a special Event with friends. A wonderful night
Παραμονή πρωτοχρονιάς σε ένα εξαιρετικό γεγονός μαζί με φίλους. Μια υπέροχη βραδιά.